Yara ENERGY NP 20/10 + TE

 
 
 

Yara ENERGY съдържа пет важни хранителни елемента - азот, фосфор, сяра, желязо и цинк. Подходящ е за стартиращо торене на всички земеделски култури. Подхранване на тревни площи, овощни и етерично-маслени култури. ЕО Тор.

 
Цените са без ДДС.
 

Сертификат


Лист за безопасност

 
 
 
 

Yara ENERGY NP 20-10 + 14 SO3 + Fe 0.02 + 0.002 Zn

Комбиниран гранулиран тор за почвено приложение. Подходящ за приложение при всички земеделски култури.

Съдържание:

Общ азот (N) - 20 % N 

12 % - амониев азот

8 % - нитратен азот

Фосфор (P2O5) - 10 %

Сяра (SO3) - 14 %

Желязо (Fe) - 0.02 %

Цинк (Zn) - 0.002 %

Yara ENERGY съдържа пет важни хранителни елемента - азот, фосфор, сяра желязо и цинк. Подходящ е за стартиращо торене на всички земеделски култури.

Азотът е в две форми, нитратна за бързо усвояване и амониева за по-удължено хранене с азот.

Формата на хранителните вещества в Yara ENERGY е такава, че той е по-ефективен от повечето продукти на пазара. Фосфорът е в две форми - ортофосфати и p-extend.

Азотът, фосфорът и цинкът действат в синергизъм. Азотът е нужен за растежа, фосфорът за вкореняването, цинкът за синтеза на растежни хормони и транспорта на фосфора.

Сярата, цинкът и желязото са важни за фотосинтезата, за метаболизма на растението, за синтеза на протеини и за устойчивостта на растенията на биотичен и абиотичен стрес.

Желязото е важно за много функции в растението, като дишането и растителният метаболизъм. Желязото е важно за формирането на хлорофила и е активатор на няколко биохимични процеса, участва в транспорта на енергия в растението, азот фиксацията, градивна единица е на ензими и протеини. 

Фосфорът е структурен елемент на протеините, ензимите и ДНК. Фосфорът участва във фотосинтезата производството на захари и скорбяла, участва в дишането чрез окисляване на захарите и скорбялата, в складирането и транспорта на енергия в растението, деленето и уголемяването на клетките. Фосфорът е важен за развитието на кореновата система на растенията, за по-обилен цъфтеж, за по-добро качество на плодовете, по-добър растеж при ниски температури, по-добро усвояване на водата и по-ранно узряване на плодовете. 

Нормата на торене варира в зависимост от почвените условия, сортовите особености и планираният добив.

*Примерните норми на торене:

Култура

Норма

Ечемик

15-22 кг/дка

Пшеница

17-25 кг/дка

Рапица

20-28 кг/дка

Ръж, лимец, спелта и овес

15-20 кг/дка

Царевица

20-40 кг/дка

Слънчоглед

20-30 кг/дка

Сорго и просо

20 кг/дка

Ориз

17-25 кг/дка

Овощни

20-30 кг/дка

Памук

20-30 кг/дка

Лен

20 кг/дка

Зеленчуци

20 кг/дка

Бобови култури (грах, соя, леща, нахут и др.) - едногодишни

20 кг/дка

Бобови култури (люцерна и др.) - многогодишни

20 кг/дка

Лозя

20-30 кг/дка

Тревни площи

20-30 кг/дка

Етерично-маслени култури

20-30 кг/дка

Окрасни култури

20-40 кг/дка

*Това са примерни норми на торене, за конкретни съобразени с вашите условия се свържете с нашите специалисти.

Съхранение: В сухи и чисти складови помещения, недопускащи пряко слънчево нагряване.

Срок на годност: 3 години след датата на производство.

Партида и дата на производство: според маркировката на опаковката.

Производител: Yara Ravenna Italia.

 

K+S KALI GmbH

AGROLOGICAL DYNAMICS PROSERPINA SL

ICL Fertilizers
 
   

КВС Агро България КВС Агро България,торове, торене, калиеви торове, почвени торове, кристалон, калиев сулфат, патенткали, водоразтворими торове, растителна защита, препарати, калиев нитрат, магнезиев нитрат, фосфорни торове, npk, хидро, квс агро, кали енд залц, микроелементи, лабин, магнезиеви торове, азотни торове, комбинирани торове, смесени торове, семена, зеленчукови семена, торове за зеленчуци, оранжерия, агро, Syngenta, S&G flowers, семена за цветя, резници, разсад, разсади, синджента, impatiens, cyclamen, petunia, verbena, pelargonium, импатиенс, циклами, петуния, вербена, пеларгониум КВС Агро България