YaraMila STARTER (микро-гранули)

 
 
 

Микро-гранули за стартиращо торене със сеялките. ЕО Тор.

 
3800 лв/тон
Цените са без ДДС.
 

Брошура


Сертификат


Лист за безопасност

 
 
 
 

Съдържание:

Азот – 10 %  (N) амониев азот

Фосфор – 45 % P2O5

Бор – 0.1 % (B)

Цинк – 2.0 % (Zn)

YaraMila STARTER  стимулира ранното развитие на земеделските култури. Той съдържа достатъчно азот, фосфор, азот и бор, за да се подобри вкореняването и да се ускори ранното развитие на земеделските култури.

Азотът, фосфорът и цинкът действат в синергизъм. Азотът е нужен за растежа, фосфорът за вкореняването, цинкът за синтеза на растежни хормони и транспорта на фосфора, борът е нужен за растежа и изграждането на клетките.

Стартиращите торове, листните торове, както и торовете за третиране на семена независимо от своето съдържание и качество не могат да заменят торенето с почвени комбинирани и азотни торове. Стартиращите торове се прилагат в малки количества близо до семената по време на сеитбата им. Целта е да доставим хранителни вещества близо до корените на поникващото растение. Ефектът от стартиращите торове е най-голям във влажни и студени почви, тук почвеното плодородие няма значение.

Стартиращите торове са важни при земеделието без или с минимални обработки. Азотът и фосфорът са най-важните и ключови хранителни елементи в стартиращите торове. Семената на земеделските култури имат различни характеристики и чувствителност на близко приложение на минерални торове.

Общото правило е разстоянието от тора до семето да бъде поне 5 см при пролетните култури, а при есенниците торовете се внасят смесени/блиндирани със семената със специализираните устройства на сеялките приспособени за целта.

*Норми на торене: 1-4 кг/дка със сеитбата

(*За допълнителни конкретни препоръки съобразени с Вашите условия се обърнете към нашите специалисти)

Съхранение: В сухи и чисти складови помещения, недопускащи пряко слънчево нагряване.

Срок на годност: 3 години след датата на производство.

Партида и дата на производство: според маркировката на опаковката.

Производител: Yara Suomi Oy.

 

 

K+S KALI GmbH

AGROLOGICAL DYNAMICS PROSERPINA SL

ICL Fertilizers
 
   

КВС Агро България КВС Агро България,торове, торене, калиеви торове, почвени торове, кристалон, калиев сулфат, патенткали, водоразтворими торове, растителна защита, препарати, калиев нитрат, магнезиев нитрат, фосфорни торове, npk, хидро, квс агро, кали енд залц, микроелементи, лабин, магнезиеви торове, азотни торове, комбинирани торове, смесени торове, семена, зеленчукови семена, торове за зеленчуци, оранжерия, агро, Syngenta, S&G flowers, семена за цветя, резници, разсад, разсади, синджента, impatiens, cyclamen, petunia, verbena, pelargonium, импатиенс, циклами, петуния, вербена, пеларгониум КВС Агро България