Торене на ръж

Ръжта е древна култура и е позната на степните народи от хиляди години. В природата се срещат диви форми на ръжта. Смята се, че произлиза от района на Кавказ. Диви форми на ръжта се срещат в Южна Европа, Армения, Сирия, Иран, Туркменистан и в Киргизките степи. В света ръж се произвежда на около 60 милиона декара. Големи производители на ръж са Русия, Полша, Германия, Китай, Украйна, Беларус, САЩ, Канада, Турция, Чили, Аржентина, Казахстан и Австралия. Средните добиви в света от зърно от ръж варират от 150 до 700 кг/дка, а максималните получени добиви са 980 кг/дка. Ръжта расте бързо и има дълбоки корени. Ръжта е най-пластичната култура от групата на житните култури (пшеница, овес и ечемик). Ръжта дава най-добри резултати при отглеждане на неблагоприятни условия, като наклонени терени, бедни, кисели, засолени, песъчливи и лошо обработени почви. Ръжта е растение на дългият ден, но не проявява чувствителност на дължината на деня при отглеждане. Може да се отглежда като пролетна и есенна култура. Обикновенно добивът от есенна ръж е по-висок от този от пролетна ръж. Семената на ръжта губят много по-бързо кълняемостта си в сравнение с другите житни култури, правете тест за кълняемост на семената преди сеитба. Сеитбените норми зависят от сорта и условията на отглеждане (4-5 кг/дка). През пролетта ръжта се сее рано на пролет при температури на почвата над 1 градус Целзий. При температури над 4 градуса Целзий ръжта расте. Есенната ръж се сее от късно лято до късна есен. Ръжта е най-студоустойчивата житна култура. Като есенна култура ръжта презимува във фаза братене. Ръжта не понася преовлажняване и заледяване през зимата. Ръжта стартира добре развитието си през есента и продължава бързо растежа си рано на пролет. Ръжта се жъне в зависимост от климатичните условия юли-август. Предпазва почвата от ерозия на плитки и наклонени терени. Ръжта може да се отглежда на разнообразни почви. Ръжта е по-толерантна на засушаване от пшеницата. За да постигнем добри добиви и качество от ръжта, трябва да съобразим, че тя предпочита добре обработени, плодородни, дренирани, неуплътнени почви, в които корените и се развиват добре, с рН 5.6-7.0 (може да се отглежда успешно при рН 5.0-7.5 и е възможно да се отглежда при рН 4.0-8.0). Ръжта е кръстосано опрашващо се растение, опрашва се с помощта на вятъра. При неподходящи условия за опрашване по време на цъфтежа в класа остават празни семена. Ръжта няма нужда от преминаване през студен период, за да цъфти. За да приберем ръжта влажността трябва да е под 15 %, а за дългосрочно съхранение 12 %. От ръж се прави хляб, други печива, алохол (бира, уиски, водка и джин), фураж, заместител на кафето, поници за салати, пластмаси и дизайнерски декорации. На определени изолирани като площи посеви се произвежда мораво рогче за медицински цели (лекарства за силно главоболие - мигрена). За фураж ръжта се отглежда в комбинация с бобова култура. Сламата на ръжта е добър мулч за зеленчуци и овощни култури. Ръжта има по-висока хранителна стойност като фураж сравнена с овеса и ечемика, но по-ниска от тази на царевицата. Ръжта е добър източник на фибри, витамини (витамин Е) и минерали (калций, желязо, манган, фосфор, мед и калий). Ръжта е добра за профилактика на сърдечно-съдови заболявания, онкологични и диабет. Ръжта има по-малко глутен от пшеницата. Ръжта е по-толерантна на засоляване от пшеницата, но добивът и от зърно и слама пада. Не е добре пшеницата да идва след ръжта в сеитбооборота, заради самосевките и царевица, защото ръжта подтиска началното и развитие с отделените алелопатични фитохимикали. Ръжта може да се отглежда с традиционна технология и с минимални обработки.

I.Торене на ръж

1.*Обща схема за торене на ръж.

Фаза Тор Норма
Предсеитбено

YaraMila TRIPLE

или

Yara POWER

20 кг/дка

Третиране на семената

или

Със сеитбата

YaraVita TEPROSYN NP Zn

или

YaraMila STARTER - микро-гранули

100 мл/100 кг семена

или

2 кг/дка

От братене до вретенене YaraVita GRAMITREL 100-200 мл/дка
От братене до вретенене

YaraVera AMIDAS

или

YaraBela SULFAN

8 кг/дка

или

12 кг/дка

От прецъфтяване до наливане на зърното YaraVita SAFE N 300 300-400 мл/дка

*Това е обща схема за торене на ръж за конкретна съобразена с вашите условия се свържете с нашите специалисти.

II.Хранене на ръжта.

1.Азот.

Азота е важен за общото развитие на ръжта и за добива на зърно. Азота е нужен за фотосинтезата, за синтеза на аминокиселини и протеини. Нормата на торене с азот за една вегетация на ръжта е 2-6 кг/дка (N). Разделянето на азотната норма на две приложения първото предсеитбено и второто пролетно е много важно и определящо за добива от ръж. При недостиг на азот при ръжта се получава жълта хлороза започваща от най-старите листа. Подходящи торове са YaraVera AMIDAS, YaraBela SULFAN, YaraLiva NITRABOR, YaraLiva TROPICOTE,YaraVita SAFE N 300, YaraVita THIOTRAC 300, YaraTera KRISTALON син, YaraLiva CALCINIT и YaraVera UREA foliar.

2.Фосфор.

Фосфорът е нужен за доброто развите на корена, за здравината на стъблото, цъфтежа и ранозрелостта. Нормата на торене с фосфор за една вегетация на ръжта е 2-6 кг/дка (P2O5). При недостиг на фосфор при ръжта се появява кафеникаво-пурпурно оцветяване на листата. Повредата започва от върховете на най-старите листа на младите растения. Подходящи торове са YaraMila TRIPLE, Yara POWER, Yara UNIVERSAL, YaraMila STAR, Yara GRAIN NP, YaraMila STARTER - микро-гранули, YaraTera KRISTA MAP, YaraTera KRISTA MKP, YaraVita ZEATREL, YaraVita UNIVERSAL BIO, YaraVita FRUTREL и YaraTera KRISTALON жълт.

3.Калий.

Калият е нужен за доброто развитие на листната маса, корена, здравината на стъблото, ранозрелостта, устойчивостта на стрес, болести, насекоми и нематоди. Нормата на торене с калий за една вегетация на ръжта е 3-8 кг/дка (K2O). Симптомите на недостиг на калий при ръжта са скъсени междувъзлия и слаби стъбла. Подходящи торове са YaraMila TRIPLE, Yara POWER, Yara UNIVERSAL, YaraMila PANTHER, YaraVita ZEATREL, YaraVita UNIVERSAL BIO, YaraTera KRISTA MKP, YaraTera KRISTA K, YaraTera KRISTALON кафяв, YaraTera KRISTALON бял, YaraTera KRISTALON оранжев и YaraTera KRISTALON червен.

4.Калций.

Калцият е нужен за изграждането и функционирането на клетъчната стена, растежа и развитието на растението. Калцият прави растенията здрави, подпомага доброто вкореняване, устойчивостта на стрес, болести и неприятели. Торенето с калций е задължително при почви с рН под 5.5. Нормата на торене 2-4 кг/дка калций (Ca). Подходящи торове са YaraLiva NITRABOR, YaraLiva TROPICOTE, YaraLiva CALCINIT, YaraVita STOPIT, YaraVita BRASSITREL PRO, YaraVita FRUTREL и YaraVita REXOLIN Ca 10.

5.Сяра.

Сярата е важна за азотният метаболизъм, ензимната активност,  синтеза на протеини и мазнини. Приложението е важно на алкални почви. Нормата на торене със сяра е 1-2 кг/дка (S). Растенията с недостиг на сяра стават по-ниски, с вретеновидно стъбло и пожълтяване на младите листа. Подходящи торове са YaraBela SULFAN, YaraVera AMIDAS, Кизерит, Епсо Топ, Епсо Микро Топ, YaraVita THIOTRAC 300 и YaraTera KRISTALON лилав.

6.Магнезий.

Магнезият е важен за фотосинтезата, усвояването на фосфора, растежа на корена и ранозрелостта. Нормата на торене с магнезий е 1-2 кг/дка (Mg). недостига на магнезий се проявява като ярка жълта хлороза. Подходящи торове са Кизерит, Епсо Топ, Епсо Микро Топ, YaraVita REXOLIN Mg 6, YaraVita GRAMITREL, YaraVita FRUTREL, YaraVita BRASSITREL PRO и YaraVita ZEATREL.

7.Цинк.

Цинка е важен за функционирането на ензими свързани с производството на енергия в растението, синтеза на протеини и растежни регулатори. При недостиг на цинк се забавя узряването на семената. Междувъзлията се скъсяват и листата стават по-дребни. Подходящи торове са YaraVita TEPROSYN NP Zn, YaraMila STARTER - микро-гранули, YaraVita ZINTRAC 700, YaraVita ZEATREL, YaraVita REXOLIN Zn 15 и ЮСБ 20-20.

8.Мед.

Медта е важна за синтеза на хлорофила и за ензимната активност в растението. Медта участва във въглехидратният и азотният метаболизъм. Симптомите на недостиг на мед при житните култури много приличат на повреди от хербициди или измръзване, затова често стават грешки. При недостиг на мед растенията стават по-дребни, хлоротични със завити върхове на листата. По-късно върховете на листата може да изсъхнат и да се нацепят по дължина. При недостиг на мед при ръжта пада средното тегло на семената, съдържанието на протеини, недостиг на мед спира придвижването на въглехидрати от скорбялата към узряващото зърно. Зърната стават свити и недоразвити, леки и с ниско съдържание на протеини. Подходящи торове са YaraVita COPTRAC 500, YaraVita  REXOLIN Cu 15, YaraVita GRAMITREL, ЮСБ 20-20 и Колосал.

9.Молибден.

Молибдена има важна роля при формирането на полена и зърното, азотният и серният метаболизъм, синтеза на протеини. Торене с молибден на ръжта е необходимо само при много кисели почви. Недостига на молибден води до хлорози и намаляване на добива. Подходящи торове са YaraVita MOLYTRAC 250 и YaraVita BRASSITREL PRO.

10.За преодоляване на абиотичен и биотичен стрес, за по-добро вкореняване и усвояване на хранителни вещества подходящи торове са YaraVita BIOTRAC, YaraVita UNIVERSAL BIO, Анимейт, Интенс, Кънтент и ЮСБ 20-20.

 

YaraVita BRASSITREL PRO

Специализиран листен тор за маслодайните култури – рапица, слънчоглед и др. ЕО тор....
14,50 лв / л без ДДС

YaraMila STARTER (микро-гранули)

Микро-гранули за стартиращо торене със сеялките. ЕО Тор....
3800 лв/тон без ДДС

YaraMila STAR

Тор с високо съдържание на азот и фосфор. Съдържа още калий, сяра и цинк подходящ, както за предсеитбено приложение, така и за подхранване...
1390 лв/тон - 50 кг без ДДС

Еста Кизерит

Магнезиев (MgO - 25 % ) гранулиран тор със съдържание на Сяра (SO3 - 50 %) за почвено приложение. Подходящ за всички типове почви, за...
1110 лв / тон без ДДС

YaraTera KRISTALON orange

ЯраТера КРИСТАЛОН оранжев - съставът на тази формулация е ориентиран за торене при наедряване на плодовете и зреене, а за цветните култури...
3850 лв/тон без ДДС

RESOURCE INTENSE Интенс

Resource Intense e течен тор, разработен на базата на екстракт от водорасли. Подходящ за употреба в екологичното земеделие....
10,90 лв/л - 20 литра без ДДС

YaraTera KRISTA MAP (Амофос)

Високо концентриран азотно-фосфорен, безбаластен водоразтворим минерален тор. Подходящ за фертигация, хидропоника и листно приложение. ЕО...
2600 лв / тон без ДДС

YaraVita GRAMITREL

YaraVita GRAMITREL - листният тор за житни култури - ЕО ТОР Обявено съдържание – общо: азот (N) [амиден азот] 6,4% w/v - 64 г/л...
17,50 лв / л без ДДС

Епсо Топ (Магнезиев сулфат)

За лечение на растенията при визуални симптоми на недостиг на магнезий и при високо съдържание на калий в почвата и растенията. За...
1450 лв / тон без ДДС

YaraTera KRISTAFLEX Green 18-18-18 / КРИСТАФЛЕКС Зелен

YaraTera KRISTAFLEX Green 18-18-18 (КРИСТАФЛЕКС Зелен) е балансиран, 100 % водоразтворим, комплексен минерален тор, подходящ за...
2950 лв/т без ДДС

YaraTera KRISTALON lilac

ЯраТера КРИСТАЛОН лилав. Състав, подходящ за култури на почви, добре запасени с калий и предпочитащи хранителна среда със слабо кисела...
2500 лв/тон без ДДС

YaraVita ZEATREL

Комбинация от ключови хранителни елементи за листно приложение при царевица, картофи и други интензивни култури. Най-ефективният и...
16 лв / лит без ДДС

YaraVita SAFE N 300

YaraVita SAFE N 300 е безопасен, концентриран, течен продукт, съдържащ азот формулиран специално за листно приложение при всички земеделски...
8,50 лв / л - 1000 литра без ДДС

YaraVita REXOLIN Cu 15 (YaraTera REXOLIN Cu 15)

Хелатен меден тор, за фертигация, хидропоника и листно приложение. ЕО тор....
23 лв / кг без ДДС

YaraBela SULFAN

Специализиран азотно-серен тор за почвено приложение. ЕО Тор....
1540 лв/тон - биг бекс без ДДС

Premium selection NP 7/21

Premium Selection NP 7/21 + 30 SO3 + 11 CaO + 0,2 Zn + 0,1 B + 0,1 Mn...

YaraTera KRISTALON brown

ЯраТера КРИСТАЛОН кафяв. ЕО тор. Характеризира се с ниско съдържание на азот и високо съдържание на калий. Ориентиран за фаза узряване на...
3800 лв/тон без ДДС

YaraVita REXOLIN ABC (YaraTera REXOLIN ABC)

YaraVita REXOLIN ABC е стабилна комбинация от водоразтворими микроелементи съдържа - желязо, манган, мед, цинк, бор, магнезий и молибден....
25 лв/кг в 5 кг опаковка без ДДС

YaraVita TENSO Cocktail (YaraTera TENSO Cocktail)

YaraVita TENSO Cocktail / ЯраВита ТЕНЗО коктейл е уникално средство с комплексен и физиологически уравновесен микроелементен състав за...
35 лв / кг без ДДС

YaraVita MOLYTRAC 250

Течен листен тор с максималното възможно съдържание на молибден. Молибден: 15.5% w/w , 25% w/v , 250 г/л. Съдържа намокрители и...
98 лв / лит без ДДС

Yara GRAIN NP 18/20+TE

Yara GRAIN е комплексен тор подходящ за основно и предсеитбено торене. ЕО Тор....

YaraVita THIOTRAC 300

Високо концентриран течен листен тор, напълно формулиран, съдържащ разтворими и усвоими за растенията сяра и азот. С бързо и удължено...
10 лв/л без ДДС

YaraTera KRISTAFLEX Grey 14-5-28 / КРИСТАФЛЕКС Сив

YaraTera KRISTAFLEX Grey 14-5-28 (КРИСТАФЛЕКС Сив) е 100 % водоразтворим комплексен тор, подходящ за фертигация и хидропоника. Има високо...
2320 лв/т без ДДС

Yara SPEED 18/8/8 +Ca+S

Комплексен тор подходящ за основно предсеитбено торене, съдържа пет важни хранителни елемента: азот, фосфор, калий, калций и сяра. Азота е...
1050 лв/тон - 50 кг без ДДС

YaraVita TEPROSYN NP Zn

YaraVita TEPROSYN NP Zn е специално разработен и формулиран за третиране на семена. ЕО тор....
46 лв/лит без ДДС

YaraVita REXOLIN Mn 13 (YaraTera REXOLIN Mn 13)

Хелатен манганов тор за профилактика и лечение на недостига на манган. EО тор....
19 лв/кг в 5 кг опаковка без ДДС

YaraVita MANTRAC PRO

Висококонцентриран течен тор съдържащ манган за листно приложение и третиране на семена. ЕО тор....
20 лв/лит без ДДС

ANIMATE Анимейт

ANIMATE е течен тор, подходящ за екологичното земеделие, съдържа аминокиселини и микроелементи. Подходящ е за листно и капково приложение и...
4,20 лв/л - 20 литра без ДДС

YaraMila TRIPLE

Балансирана формула подходяща за всички нечувствителни на хлор култури. ЕО Тор....
1390 лв/тон - 50 кг без ДДС

YaraTera KRISTAFLEX Azur 20-6-10 / КРИСТАФЛЕКС Лазур

YaraTera KRISTAFLEX Azur 20-6-10 (КРИСТАФЛЕКС Лазур) с високо съдържание на азот, за растеж и за развитие на вегетативните органи, 100 %...
2220 лв/тон без ДДС

YaraVita BIOTRAC

Продукт за преодоляване на стресови състояния и стимулиране на културите. Насочен към отключване на потенциалният добив на земеделските...
18 лв/л без ДДС

YaraVita COPTRAC 500

Високо концентриран, ефективен и безопасен течен тор съдържащ мед. ЕО тор....
31 лв/лит без ДДС

Yara POWER 11/22/16

Формула с повишено съдържание на фосфор, изключително подходяща за предсеитбено торене на есенни и пролетни култури. Гранулиран тор за...

COLOSAL Колосал

COLOSAL е течен тор съдържащ комплексирана мед. ЕО тор. Подходящ за екологичното земеделие. Доставя на растенията органична мед, която се...
11,90 лв/л - 10 литра без ДДС

YaraVita UNIVERSAL BIO

Течен тор съдържащ азот, фосфор, калий, манган, молибден, бор, мед, цинк, екстракт от Ascophyllum nodosum - цитокинини, ауксини,...
7,50 лв / лит без ДДС

YaraTera KRISTALON azur

ЯраТера КРИСТАЛОН лазур Стандартната формулация за подобряване на вегетативния растеж и плодообразуване. При овощни дървета, ягодоплодни,...
2900 лв/тон без ДДС

YaraLiva TROPICOTE

YaraLiva TROPICOTE подобрява добива и качеството на продукцията. Повишава устойчивостта на болести и вредители. Не причинява пригори по...
1100 лв/тон - 50 кг торби без ДДС

USB 20.20 ЮСБ 20.20

USB 20.20 е течен тор съдържащ хелатни микроелементи. ЕО ТОР....
14,20 лв/л - 10 литра без ДДС

YaraTera KRISTA MKP (Монокалиев фосфат)

Най-висококонцентрираният фосфорно-калиев тор подходящ за фертигация, хидропоника и листно приложение. ЕО тор....
3900.00 лв / тон без ДДС

YaraTera KRISTAFLEX 12-32-11 / КРИСТАФЛЕКС Жълт

YaraTera KRISTAFLEX Yellow 12-32-11 (КРИСТАФЛЕКС Жълт) е стартиращ водоразтворим комплексен тор, подходящ за фертигация и хидропоника. Има...
3300 лв/тон без ДДС

YaraVita REXOLIN Mg 6 (YaraTera REXOLIN Mg 6)

Хелатиран магнезиев тор за профилактика и лечение на магнезиев недостиг, за фертигация, хидропоника и листно приложение. ЕО тор....
22 лв / кг без ДДС

YaraTera KRISTALON yellow

ЯраТера КРИСТАЛОН жълт. Формулация с високо съдържание на фосфор, подходяща за третиране на разсади и за стартиране на културите в началото...
3900 лв/тон без ДДС

YaraMila PANTHER

Подходящ за всички калиеволюбиви култури, които не са чувствителни на хлор. Съдържа азот, фосфор, калий, магнезий, сяра, калций, бор и...
1400 лв/тон - 50 кг без ДДС

Premium selection NPK 8/15/15

Premium selection NPK 8/15/15 + 25% SO3 + 10% CaO...

Yara ENERGY NP 20/10 + TE

Yara ENERGY съдържа пет важни хранителни елемента - азот, фосфор, сяра, желязо и цинк. Подходящ е за стартиращо торене на всички земеделски...

YaraTera KRISTALON red

ЯраТера КРИСТАЛОН червен - отличава се с повишено съдържание на калий и умерено на азот и фосфор. Предназначен за приложение върху леки,...
3960 лв/тон без ДДС

Епсо Микро Топ

Магнезиев сулфат с микроелементи - Бор (B) и Манган (Mn). За листно приложение, хидропоника и фертигация. ЕО тор....
1780 лв / тон без ДДС

YaraTera CALCINIT (Калциев нитрат)

Водоразтворим калциев нитрат за листно подхранване, хидропоника и фертигация. Най-доброто защитно средство срещу калциев недостиг. Никой...
1250 лв.на тон без ДДС

YaraVera UREA foliar (разтворима урея за листно приложение и фертигация)

Концентриран азотен тор за листно приложение, фертигация и хидропонно отглеждане. Не съдържа баластни вещества и биурет. Висока...

YaraTera KRISTA SOP (Калиев сулфат)

Водоразтворим калиев сулфат - подходящ за фертигация, хидропоника и листно приложение. Високо концентриран калиево-серен тор. Подходящ за...
2800 лв / тон без ДДС

YaraVita FRUTREL

YaraVita FRUTREL е комбиниран високо концентриран суспензионен продукт, който стимулира образуването на цветове при зеленчуковите, лозята,...
16 лв / лит без ДДС

YaraTera KRISTALON special

ЯраТера КРИСТАЛОН специален. Балансирана формула, подходяща за всички фази от развитието на културата. ЕО ТОР...
3800 лв/тон без ДДС

YaraVera AMIDAS

Гранулиран азотен тор с високо съдържание на азот и сяра, подходящ за всички култури чувствителни на недостиг на сяра, като рапица. Доза 15...

YaraTera KRISTALON white

ЯраТера КРИСТАЛОН бял. ЕО тор. Съотношението азот:калий е 1:2, което го прави подходящ за подобряването на калиевото хранене на...
3400 лв/тон без ДДС

YaraVita REXOLIN Zn 15 (YaraTera REXOLIN Zn 15)

Хелатен цинков тор за профилактика и лечение на цинков недостиг. Подходящ за почвено приложение (фертигация и др.), хидропоника, листно...
20 лв / кг - опаковка 5 кг без ДДС

YaraVita STOPIT

YaraVita STOPIT е продукт за листно приложение, за профилактика и борба с недостига на калций. Състав 16% w/v = 160 г/л Ca (22.5% w/v = 225...
6 лв / лит без ДДС

YaraLiva NITRABOR

YaraLiva NITRABOR подобрява качеството и съхраняемостта на продукцията. Повишава устойчивостта на болести и вредители. ЕО Тор....

CONTENT Кънтент

CONTENT е течен тор съдържащ аминокиселини с растителен произход. Подходящ е за екологичното земеделие....
10,90 лв/л - 10 литра без ДДС

YaraTera KRISTALON blue

ЯраТера КРИСТАЛОН син е универсална формулация, подходяща за торене на всички култури във фаза вегетативен растеж. Стимулира растежа и...
3500 лв/тон без ДДС

YaraVita ZINTRAC 700

Концентриран продукт със съдържание на цинк, създаден за листно приложение. Лекува и предпазва земеделските куртури от недостиг на цинк. ЕО...
26 лв / лит без ДДС
 

K+S KALI GmbH

AGROLOGICAL DYNAMICS PROSERPINA SL

ICL Fertilizers
 
   

Препоръки | КВС Агро България Препоръки | КВС Агро България,торове, торене, калиеви торове, почвени торове, кристалон, калиев сулфат, патенткали, водоразтворими торове, растителна защита, препарати, калиев нитрат, магнезиев нитрат, фосфорни торове, npk, хидро, квс агро, кали енд залц, микроелементи, лабин, магнезиеви торове, азотни торове, комбинирани торове, смесени торове, семена, зеленчукови семена, торове за зеленчуци, оранжерия, агро, Syngenta, S&G flowers, семена за цветя, резници, разсад, разсади, синджента, impatiens, cyclamen, petunia, verbena, pelargonium, импатиенс, циклами, петуния, вербена, пеларгониум КВС Агро България