YaraMila CROPCARE

 
 
 

Тор с високо съдържание на калий за запасяващо и стартиращо торене на овощни, лозя, картофи, зеленчуци и етерично-маслени култури. Съдържа азот, фосфор, калий, магнезий, сяра, бор, мед и манган. ЕО тор. Гранулиран тор за почвено приложение.

 
Цените са без ДДС.
 

Сертификат


Лист за безопасност

 
 
 
 

YaraMila CROPCARE 

NPK 8-11-23 + 4.2 % MgO + 29.2 % SO3 + 0.05 % B + 0.05 % Cu + 0.25 % Mn

Гранулиран тор за почвено приложение. ЕО тор.

YaraMila CROPCARE е комплексен тор с високо съдържание на калий, подходящ за запасяващо и стартиращо торене на овощни, лозя, картофи, зеленчуци и етерично-маслени култури. Подобрява качеството и ускорява зреенето на земеделските култури. Подходящ за всички култури с високи изисквания към калий. YaraMila CROPCARE съдържа балансиран азот в нитратна и амониева форма. Нитратната форма се усвоява по-бързо от растенията, а амониевата има по-удължено действие. YaraMila CROPCARE съдържа фосфор за добър начален старт на земеделските култури. Фосфора подпомага растежа на корените и образуването на цветните пъпки. Калият стимулира общото развитие на растенията, важен е за развитието на корените, здравината на стъблото, образуването на повече, по-качествени и по-вкусни плодове, прави земеделските култури по-устойчиви на биотичен и абиотичен стрес (засушаване, преовлажняване, болести, неприятели, високи и ниски температури и др.). Фосфора и калият в торовете YaraMila са в ефективна и лесно усвоима форма. Фосфора е комбинация от две форми - ортофосфати и p-extend, тя осигурява на растенията хранене през цялата вегетация. YaraMila CROPCARE съдържа магнезий. Магнезият е жизненоважен елемент за фотосинтезата, за образуването на хлорофила, за усвояването на фосфора, за растежа на корените и за развитието на растенията. Сярата е важна за усвояването на азота, за синтеза на аминокиселини, протеини, мазнини и витамини. YaraMila CROPCARE не съдържа хлор. Подходящ е за растения, които са чувствителни на хлор и засоляване. Оптималното развитие на растенията изисква наличието на важните за него микроелементи. YaraMila CROPCARE съдържа бор, мед и манган. Торовете YaraMila имат качествени и изравнени гранули. Подходящи са за приложение с модерна техника и на ръка. Те ни дават възможност за равномерно разпределение върху площта, с минимален разход на време, работна ръка и ресурси.

Съдържание:

Азот – 8 % (5.4 % амониев азот и 2.6 % нитратен азот)

Фосфор - 11 % Р2О5

Калий – 23 % - К2О

Магнезий - 4.2 % MgO

Сяра – 29.2 % SO3

Бор - 0.05 % B

Мед - 0.05 % Cu

Манган - 0.25 % Mn

*Препоръчителни норми на торене:

Картофи - 40-80 кг/дка

Зеленчуци - 40-80 кг/дка

Овощни - 40-100 кг/дка

Етерично-маслени култури - 20-50 кг/дка

Цветя - 20-50 кг/дка

*Това са препоръчителни норми на торене, за конкретни съобразени с вашите условия, се свържете с нашите специалисти. Най-добре е, нормите на торене, да се определят съобразено с почвените и листните анализи, сортовите особености и технологията на отглеждане.

Съхранение: В сухи и чисти складови помещения, недопускащи пряко слънчево нагряване.

Срок на годност: 3 години след датата на производство.

Партида и дата на производство: според маркировката на опаковката.

Производител: Yara Suomi Oy.

 Прочетете листа за безопасност.

 

K+S KALI GmbH

AGROLOGICAL DYNAMICS PROSERPINA SL

ICL Fertilizers
 
   

YaraMila | КВС Агро България YaraMila | КВС Агро България,торове, торене, калиеви торове, почвени торове, кристалон, калиев сулфат, патенткали, водоразтворими торове, растителна защита, препарати, калиев нитрат, магнезиев нитрат, фосфорни торове, npk, хидро, квс агро, кали енд залц, микроелементи, лабин, магнезиеви торове, азотни торове, комбинирани торове, смесени торове, семена, зеленчукови семена, торове за зеленчуци, оранжерия, агро, Syngenta, S&G flowers, семена за цветя, резници, разсад, разсади, синджента, impatiens, cyclamen, petunia, verbena, pelargonium, импатиенс, циклами, петуния, вербена, пеларгониум КВС Агро България