Yara POWER 11/22/16

 
 
 

Формула с повишено съдържание на фосфор, изключително подходяща за предсеитбено торене на есенни и пролетни култури. Гранулиран тор за почвено приложение. ЕО тор.

 
Цените са без ДДС.
 

Брошура


Сертификат


Лист за безопасност

 
 
 
 

Yara POWER

NPK 11-22-16 + 10 % SO3

Гранулиран тор за почвено приложение. ЕО тор.

Yara Power е много концентриран комбиниран минерален тор. Yara POWER  е особено подходящ за основно и предсеитбено торене на култури с високи изисквания към фосфорно хранене. Yara POWER е идеален за запасяващо торене на почви с ниско съдържание на фосфор. Yara POWER се произвежда в заводите на Яра в Равена, Италия. Гранулата е изключително изравнена, без прах, лесна за съхранение и употреба. Има високо съдържание на фосфор, което го прави икономически изгоден източник на фосфор. Азота увеличава образуването на цветове и добива на семена. Азота при етеричните култури увеличава съдържанието на етерично масло в цветовете и семената. Фосфорът стимулира доброто вкореняване и цъфтежа. Фосфорът е необходим за нормалният растеж и зреене. Фосфорът играе важна роля в дишането, фотосинтезата, складирането и транспорта на енергия, деленето и растежа на клетките. Калият е незаменим хранителен елемент, той катализира много ензимни процеси важни за растежа на земеделските култури. Калият регулира отварянето и затварянето на устицата , важен процес за усвояването на въглеродният двуокис, необходим за фотосинтезата. Калият е важен елемент в метаболизма, за синтеза на въглехидратите, транспорта на вода по ксилема и удължаването на клетките.  Калият е най-многобройният катион в клетъчната цитоплазма и вакуолата, играе важна роля за клетъчният тургор. Най-важната роля на калият е функционална - увеличаване и стимулиране на добива и устойчивостта на биотичен (болести, неприятели и др.) и абиотичен (засушаване, топлинен стрес и др.) стрес. Калият е важен за маслодайните култури. Сярата е необходима за усвояването на азота, за синтезирането на аминокиселини (цистеин и метионин), протеини и витамини. Сярата е важна за фотосинтезата и за устойчивостта на ниски температури. Сярата е важна за процеса на нитрат редуктазата, при който нитратният азот се превръща в аминокиселини. Yara POWER е ефективният запасяващ с фосфор тор, подходящ за култури, които не са чувствителни на хлор. Фосфорът е в две форми - ортофосфати и p-extend.

Съдържание:

Азот N - 11% (Амониев - 8 %, Нитратен - 3 %)

Фосфор Р2О5 - 22 %

Калий К2О - 16 %

Сяра SO3 - 10 %

*Норма на торене:

Пшеница - 20-30 кг/дка

Ечемик - 20 кг/дка

Царевица - 20-40 кг/дка

Слънчоглед - 20 кг/дка

Рапица - 20-30 кг/дка

Бобови култури - 20 кг/дка

Кориандър - 20 кг/дка

Влакнодайни култури - памук, коноп и лен - 20 кг/дка

Ориз - 20-30 кг/дка

*Това е примерна норма на торене, за конкретна съобразена с вашите условия се свържете с нашите специалисти.

Съхранение: В сухи и чисти складови помещения, недопускащи пряко слънчево нагряване.

Срок на годност: 3 години след датата на производство.

Партида и дата на производство: според маркировката на опаковката.

Производител: Yara Ravenna Italia.

 Прочетете листа за безопасност.

 

K+S KALI GmbH

AGROLOGICAL DYNAMICS PROSERPINA SL

ICL Fertilizers
 
   

Yara NPKs | КВС Агро България Yara NPKs | КВС Агро България,торове, торене, калиеви торове, почвени торове, кристалон, калиев сулфат, патенткали, водоразтворими торове, растителна защита, препарати, калиев нитрат, магнезиев нитрат, фосфорни торове, npk, хидро, квс агро, кали енд залц, микроелементи, лабин, магнезиеви торове, азотни торове, комбинирани торове, смесени торове, семена, зеленчукови семена, торове за зеленчуци, оранжерия, агро, Syngenta, S&G flowers, семена за цветя, резници, разсад, разсади, синджента, impatiens, cyclamen, petunia, verbena, pelargonium, импатиенс, циклами, петуния, вербена, пеларгониум КВС Агро България