Yara SPEED 18/8/8 +Ca+S

 
 
 

Комплексен тор подходящ за основно предсеитбено торене, съдържа пет важни хранителни елемента: азот, фосфор, калий, калций и сяра. Азота е в амониева и в нитратна форма. Подобрява вегетативният растеж, нарастването на семената, зърното и плодовете. Подхранване на тревни площи, етерично-маслени и овощни култури. ЕО Тор.

 
Цените са без ДДС.
 

Сертификат


Лист за безопасност

 
 
 
 

Yara SPEED

NPK 18-8-8 + 6 % CaO + 13 % SO3

Гранулиран тор за почвено приложение. ЕО Тор.

Yara SPEED е комплексен гранулиран минерален тор за ефективно хранене на земеделските култури. Yara SPEED съдържа пет важни хранителни елемента - азот, фосфор, калий, калций и сяра. Yara SPEED е изработен от качествени суровини, които гарантират безопасното му и ефективно приложение при земеделските култури. Петте незаменими хранителни вещества в Yara SPEED са разпределени изключително равномерно в гранулите, това ни дава сигурност, че ще дадем на всички растения в посева качествено и изравнено хранене. Оптималното азотно хранене на растенията е необходимо и критично, за постигане на високи добиви от земеделските култури. Азота в Yara SPEED е в две форми амониева и нитратна, това осигурява на растенията по-добро стартиране и по-ефективно хранене на земеделските култури с азот. Синергизма между азота и сярата в Yara SPEED, води до по-добро усвояване и на двата важни хранителни елемента. Комбинацията на двата хранителни елемента азот и сяра намалява загубите на азот от измиване и излитане на амоняк. Yara SPEED е изработен по такъв начин, че се намаляват загубите на азот. Азота е хранителният елемент, на който растенията реагират най-силно. При недостиг на азот се ограничава растежа и добива пада значително. Съобразеното азотно торене е много важно за образуването на повече продуктивни братя при пшеницата. Пшеницата изхранва повече класове, с по-едро и по-качествено зърно. Азота е важен за съдържанието на протеини и скорбяла в зърното. Двата показателя - количество и качество на протеина, се влияят силно от съдържанието на азот и сяра в растението, през различните периоди на неговото развитие. Слънчогледа предпочита комплексно азотно торене, с двете форми на амониевият и нитратният азот. За слънчогледа сярата е четвъртият по важност хранителен елемент, след азота, фосфора и калият. Азота е необходим за постигане на високи добиви от царевица. Азота е незаменим за развитието на листата и за растежа на царевицата. Съобразеното азотно торене на царевицата, води до образуването на повече, по-едри кочани с по-качествено и изхранено зърно. Оптималното азотно хранене, увеличава съдържанието на етерично масло в цветовете и в семената на етерично-маслените и медицинските растения. Азота повишава броят и размерът на плодовете при зеленчуците и овощните култури. Азота участва в изграждането на хлорофила, аминокиселините и протеините. Азота е компонент на АТФ и ДНК. Сярата е много важна за развитието на растенията и за съдържанието на протеини и масла в тях. Сярата е необходима за усвояването на  азота, за синтезирането на аминокиселини, пептиди и протеини. Сярата е важна за фотосинтезата и за устойчивостта на ниски температури. Сярата е необходима за синтеза на витамини в растенията. Фосфорът е важен хранителен елемент за растенията, необходим за физиологичните процеси изискващи енергия. Доброто хранене с фосфор води до по-бързо и дружно поникване на растенията, до развиване на по-мощна коренова система, до образуване на повече и по-качествени цветове, от които се образуват  повече и по-качествени зърна, семена и плодове. Калият е определящ фактор за качествено развитие на земеделските култури и за качеството на продукцията. Калият стимулира бързото развитие на земеделските култури. Калият благоприятства нормалното узряване на земеделската продукция. Калият подпомага растението за преодоляване на стресови периоди в развитието му. Yara SPEED подобрява вегетативният растеж, нарастването на семената, зърното и плодовете. Калцият в Yara SPEED е важен, както за здравословното състояние на растенията, така и за опазване качествата на почвата и на почвеното плодородие. Yara SPEED е подходящ за култури, с високи изисквания към храненето с азот, отглеждани на почви, които са добре запасени с калий. Качествените гранули на Yara SPEED, позволяват лесно, удобно, ефективно и безпроблемно приложение, както с най-модерната и прецизна техника, така и на ръка на по-малки площи. Фосфора е в ефективна комбинация от две форми - ортофосфати и p-extend.

Съдържание:

Азот (N) - 18 % (10 % - амониев и 8 % - нитратен)

Фосфор (P2O5) - 8 %

Калий (K2O) - 8 %

Калций (CaO) - 6 %

Сяра (SO3) - 13 %

*Примерни норми за торене:

Пшеница - 20-30 кг/дка

Ечемик - 20-30 кг/дка

Тритикале, ръж, овес, лимец и спелта - 20-25 кг/дка

Рапица - 20-40 кг/дка

Слънчоглед - 20-40 кг/дка

Царевица - 30-60 кг/дка

Сорго и просо - 20 кг/дка

Бобови култури (соя, грах, фасул, нахут, леща и др.) - 15-25 кг/дка

Люцерна - 20-40 кг/дка

Зелеви култури (главесто зеле, карфиол, броколи и др.) - 30-60 кг/дка

Етерично-маслени култури (лавандула, роза и др.) - 30-40 кг/дка

Овощни култури и лозя - 30-50 кг/дка

Тревни площи - 20-30 кг/дка

Окрасни култури - 20-40 кг/дка

Зеленчуци - 20-40 кг/дка

*Това са примерни норми за торене, за конкретни съобразени с вашите условия, се свържете с нашите специалисти.

Съхранение: В сухи и чисти складови помещения, недопускащи пряко слънчево нагряване.

Срок на годност: 3 години след датата на производство.

Партида и дата на производство: според маркировката на опаковката.

Производител: Yara Ravenna Italia.

 Прочетете листа за безопасност.

 

K+S KALI GmbH

AGROLOGICAL DYNAMICS PROSERPINA SL

ICL Fertilizers
 
   

Yara NPKs | КВС Агро България Yara NPKs | КВС Агро България,торове, торене, калиеви торове, почвени торове, кристалон, калиев сулфат, патенткали, водоразтворими торове, растителна защита, препарати, калиев нитрат, магнезиев нитрат, фосфорни торове, npk, хидро, квс агро, кали енд залц, микроелементи, лабин, магнезиеви торове, азотни торове, комбинирани торове, смесени торове, семена, зеленчукови семена, торове за зеленчуци, оранжерия, агро, Syngenta, S&G flowers, семена за цветя, резници, разсад, разсади, синджента, impatiens, cyclamen, petunia, verbena, pelargonium, импатиенс, циклами, петуния, вербена, пеларгониум КВС Агро България