YaraVita GRAMITREL

 
 
 

YaraVita GRAMITREL - листният тор за житни култури - ЕО ТОР Обявено съдържание – общо: азот (N) [амиден азот] 6,4% w/v - 64 г/л магнезий (MgO) 25% w/v - 250 г/л мед (Cu) 5% w/v - 50 г/л манган (Mn) 15% w/v - 150 г/л цинк (Zn) 8% w/v - 80 г/л Съдържа аджуванти, прилепители, повърхностно активни вещества и емулгатори. Подходящ за приложение и при някой интензивни култури. ЕО тор.

 
19,20 лв / л
Цените са без ДДС.
 

Брошура


Сертификат


Лист за безопасност

 
 
 
 

Комбинация от ключови хранителни елементи, специално създадени за  листно приложение при зърнени култури и изключително подходящи за приложение и при други интензивни култури. ЕО Тор.

Съдържание на YaraVita GRAMITREL:

азот (N) [амиден азот] - 6,4% w/v - 64 г/л

магнезий (MgO) - 25% w/v - 250 г/л

мед (Cu) - 5% w/v - 50 г/л

манган (Mn) - 15% w/v - 150 г/л

цинк (Zn) 8% w/v - 80 г/л

YaraVita GRAMITREL осигурява на растенията необходимите им хранителни вещества чрез листно приложение.

Листното подхранване с YaraVita GRAMITREL намалява зависимостта от почвените и климатичните условия, като видимо подобрява състоянието на посева.

YaraVita GRAMITREL  стимулира естественият имунитет на растенията. Прави ги по-устойчиви на абиотичен и биотичен стрес.

YaraVita GRAMITREL подпомага растенията да синтезират антиоксиданти, които са естествен защитник на растителният организъм.

YaraVita GRAMITREL намалява чувствителността на земеделските култури на засушаване и преовлажняване. При неблагоприятни климатични условия листното торене с микроелементи е най-ефективният метод за хранене на растенията.

YaraVita GRAMITREL е иновативен и специално формулиран продукт. Бързото усвояване на съдържащите се в него хранителни елементи азот, магнезий, мед, манган и цинк го прави удобно, практично и ефективно решение за предпазване на земеделските култури от недостиг на ключови хранителни вещества. 

YaraVita GRAMITREL е уникален, за неговото производство са използвани суровини с качеството и чистотата изисквани за хранителната и фармацевтичната промишленост.

YaraVita GRAMITREL съдържа аджуванти, прилепители, повърхностно активни вещества и емулгатори.

Предимства:

- Аджувантите и повърхностно активните вещества в листният тор YaraVita GRAMITREL подобряват усвояването на хранителните вещества от растенията и равномерното им разпределение върху повърхността на листата.

- Прилепителителите подобряват задържането на YaraVita GRAMITREL върху листата. Емулгаторите подобряват разтворимостта YaraVita GRAMITREL и стабилността на разтвора.

- Специално подбраният и стриктно контролиран размер на частиците в YaraVita GRAMITREL ни дава бърз ефект, който е комбиниран и с продължително действие. Тази иновация намалява нуждата от многобройни приложения, което спестява на земеделците време и пари.

 - YaraVita GRAMITREL е специално формулиран, така, че да бъде максимално безопасен за земеделските култури. Това ни дава сигурност, че приложението му няма да навреди на земеделските култури и да намали цената на продукцията. 

- Смесим с повечето торове и продукти за растителна защита. За повече информация посетете www.tankmix.com

YaraVita GRAMITREL за пшеница

• Недостигът на магнезий (Mg) при пшеницата, влошава фотосинтезата, намалява добива и ефективността на фосфорното торене.

• Недостигът на цинк (Zn) намалява значително добива и качеството на пшеницата. При недостиг на цинк растенията стават бронзови, по листата има ръждиви петна, те стават жълтеникави и започват да умират. Увеличава се нападението от болести и неприятели.

• Недостиг на мед (Cu). Усвоимата за растенията мед намалява с увеличаване на почвеното рН. Увеличаването на pH само с една 1 единица (между pH 7 и рН 8) води до 100 пъти намаляване на усвоимостта на Cu, дори когато няма видими симптоми на недостиг растенията страдат от скрит глад, добива и качеството падат. Узряването се забавя със 7 - 14 дни, увеличават се рисковете от измръзване и заболявания. Симптомите на недостиг на мед при пшеницата обикновенно се появяват, като петна с неправилна форма или пурпурно-кафяви петна и най-силно се вижда при узрялата пшеница.

• При приложение на YaraVita GRAMITREL пшеницата може да ускори узряването си с 14 дена.

• Недостигът на манган (Mn) при пшеницата води до влошаване на качеството и намаляване на добива. Мангана участва в метаболизма на растението и влияе силно върху стопанските показатели, като белтъците в зърното на житните.

YaraVita GRAMITREL за царевица


      • Недостигът на цинк (Zn) при царевицата води до хлороза на ленти, забавен растеж, деформация на листата и стъблата и деформира кочани и семена. Цинкът (Zn) е важен за синтеза на растежни регулатори и протеини, усвояването на калция, едновременното узряване и формирането на семената в кочана, големината на кочаните и качеството на зърното.

• Недостигът на манган (Mn) при царевицата води до хлороза, некрози и забавяне на растежа. Манганът (Mn) е важен за усвояването на азота, асимилирането на CO2 във фотосинтезата, усвояването на фосфора и магнезия.

• Недостигът на магнезий (Mg) при царевица води до преждевременно узряване на растенията, забавя синтеза на хлорофила и азотният метаболизъм, затруднява формирането на аминокиселините, витамините, захарите, и мазнините. Намялява усвояването на фосфора. Забавя покълването на семената и ранния растеж. Посевът става неравен и по-малко устойчив на измръзване.

• Недостигът на мед (CU) при царевицата води до: забавен растеж и нестандартни малки кочани. Медта (Cu) е хранителен елемент много важен за фотосинтезата, респирацията, превръщането на аминокиселини в протеини, за формирането на семената и хлорофила.

YaraVita GRAMITREL за ориз

• Недостиг на цинк (Zn) при ориз. Растенията стават бронзови, листата имат ръждиви петна, стават жълтеникави и започват да умират 3-7 дни след наводняването. Недостигът на цинк повлиява биохимичните процеси в ориза. Растенията стават податливи на болести, добивът и качеството падат.

• Недостиг на манган (Mn) при ориз. Листата стават светло сиво-зелени с междужилкова хлороза, развиваща се от върха към основата на листата, появяват се некротични кафяви петна, които по-късно се сливат и листата стават тъмно кафяви. Растенията остават по-ниски с по-малко листа, с по-слабо развити корени и класове. Засегнатите растения са по-чувствителни на болести. Появяват се симптоми на бронзовост. Добивът и качеството на ориза падат.

• Недостиг на магнезий (Mg) при ориз. Влияе на асимилацията на въглеродният двуокис (CО2) и на синтеза на протеините, влияе на клетъчното рН и на баланса на катион-анион активацията. Растенията стават светли, по листата се появява оранжево-жълта междужилкова хлороза, която започва от по-старите листа и постепенно обхваща цялото растение. След това растенията стават жълти и старите листа умират. Листата стават ненормално издължени. Листата стават като четка – вълнисти и провиснали. Качествотона зърното и добива на ориза падат.

• Недостигът на мед (Cu) при ориз. Влияе негативно на метаболитните процеси, като фотосинтезата и дишането, намалява се жизнеността на полена и се увеличава броят на стерилните цветове и празни класове. Листата стават синьо-зелени с хлоротични краища, после върховете на листат се покриват с тъмно кафяви некротични лезии. Добива и качеството падат.

Листно приложение на YaraVita GRAMITREL по култури:

Пшеница        

Фаза: от братене до изкласяване. Доза: 100-300 мл/дка. Вода: 20 л/дка.

Ечемик           

Фаза: от братене до изкласяване. Доза: 100-300 мл/дка. Вода: 20 л/дка.

Ориз               

Фаза: от братене до изкласяване. Доза: 100-200 мл/дка. Вода: 20 л/дка.

Ръж                

Фаза: от братене до изкласяване. Доза: 100-300 мл/дка. Вода: 20 л/дка. 

Царевица     

Фаза: от 5-6 лист до изметляване. Доза: 100-200 мл/дка. Вода: 20 л/дка.

Сорго            

Фаза: от 5-6 лист до изметляване. Доза: 100-300 мл/дка. Вода: 20 л/дка.

Фасул 

Фаза: от 4-6 лист. Доза: 100-200 мл/дка. Вода: 20 л/дка.

Грах               

Фаза: от 4-6 лист. Доза: 100-200 мл/дка. Вода: 20 л/дка.

Люцерна

Фаза: При наличие на достатъчно листна маса. Повторение след всяка коситба. Доза: 100-200 мл/дка. Вода: 20-50 л/дка.

Лозя десертни

Фаза: от ранно развитие на леторастите до напреднало развитие на         

леторастите. Доза:100-200 мл/дка. Вода: 20-50 л/дка. 

Лозя за винено грозде

Фаза: От развитие на леторастите до начало на цъфтеж. При нужда повторение след 10-14 дни. Не пръскайте по време на цъфтеж! Доза: 100-200 мл/дка. Вода: 20-50 л/дка.                                     

Бадеми

Фаза: Първо приложение, начало на развитие на листата. Второ приложение - 14 дена след залагането на плодовете (ядките). При нужда повторение след 14-21 дни. Трето приложение (при нужда) след прибиране на реколтата, преди листопада. Доза: 100-200 мл/дка. Вода: 20-50 л/дка.

Лешници

Фаза: След прибиране на реколтата преди листопада. Доза: 200-400 мл/дка. Вода: 20-50 л/дка.

Орехи

Фаза: Първо приложение при наличие на достатъчно листна маса. Второ приложение 14 дена след залагане на плодовете (ядките). При нужда повторение след 14-21 дена. Последно приложение за сезона, след прибиране на реколтата преди листопада. Доза: 100-200 мл/дка. Вода: 50-100 л/дка.

Праскови

Фаза: След прибиране на реколтата преди листопада. Доза: 200-400 мл/дка. Вода: 20-50 л/дка.

Нектарини

Фаза: След прибиране на реколтата преди листопада. Доза: 200 мл/дка. Вода: 20-50 л/дка.

Сливи

Фаза: След прибиране на реколтата преди листопада. Доза: 200-400 мл/дка. Вода: 20-50 л/дка. 

Кайсии

Фаза: След прибиране на реколтата преди листопада. Доза: 200-400 мл/дка. Вода: 20-50 л/дка.

Картофи

Фаза: Една седмица след 100 % поникване на картофите. При нужда повторение (още 2 пъти) през 10-14 дни. Доза: 100-300 мл/дка. Вода: 20-50 л/дка.

Боровинки - полско производство

Фаза: При наличие на достатъчно листна маса. При нужда повторение след 14 дни. Не се пръска по време на цъфтеж и наличие на плодове по растенията!Доза: 100-200 мл/дка. Вода: 20-50 л/дка. 

Къпини - полско производство

Фаза: При наличие на достатъчно листна маса. При нужда повторение след 14 дни. Не се пръска по време на цъфтеж и наличие на плодове по растенията!Доза: 100-200 мл/дка. Вода: 20-50 л/дка. 

Малини - полско производство

Фаза: При наличие на достатъчно листна маса. При нужда повторение след 14 дни. Не се пръска по време на цъфтеж и наличие на плодове по растенията!Доза: 100-200 мл/дка. Вода: 20-50 л/дка. 

Ягоди - полско производство

Фаза: При наличие на достатъчно развита листна маса, след разсаждане и прихващане. При нужда повторение след 10-14 дни. Не се пръска по време на цъфтеж и наличие на плодове по растенията! Доза: 100-200 мл/дка. Вода: 20-50 л/дка. 

Черници

Фаза: При наличие на достатъчно листна маса. при нужда повторение след 14 дни. Не се пръска по време на цъфтеж и наличие на плодове по растенията!Доза: 100-200 мл/дка. Вода: 20-50 л/дка. 

Целина - полско производство

Фаза: При наличие на достатъчно листна маса. при нужда повторение след 14 дни. Доза: 100-200 мл/дка. Вода: 20-50 л/дка. 

Памук

Фаза: Първо приложение при наличие на 4-6 листа. При нужда повторение след 14-28 дена. Доза: 100-200 мл/дка. Вода: 20-50 л/дка.

Шам фъстък

Фаза: Първо приложение при наличие на достатъчно листна маса. Второ приложение 14 дена след залагане на плодовете (ядките). При нужда повторение след 14-21 дена. Последно приложение за сезона, след прибиране на реколтата преди листопада. Доза: 100-200 мл/дка. Вода: 50-100 л/дка.

Артишок - полско производство

Фаза: При достатъчно листна маса (4-6 листа). При нужда повторение след 14 дена. Норма на приложение: 100-200 мл/дка. Вода: 20 л/дка.

Чесън, лук и шалот - полско производство

Фаза: При разсаждане: 15 дена след разсаждане. При директна сеитба: при достигане 15 см височина. При нужда повторение след 10-14 дни. Норма на приложение 100-200 мл/дка. Вода: 20 л/дка.

Праз - полско производство

Фаза: При наличие на достатъчно листна маса (4-6 листа). При нужда повторение след 14 дни. Норма на приложение: 100-200 мл/дка. Вода: 20 л/дка.

Спанак - полско производство

Фаза: При наличие на достатъчно листна маса (4-6 листа). При нужда повторение след 14 дни. Норма на приложение: 100-200 мл/дка. Вода: 20 л/дка.

Манголд - полско производство

Фаза: При наличие на достатъчно листна маса (4-6 листа). При нужда повторение след 14 дни. Не се прилага един месец преди беритба! Норма на приложение 100-200 мл/дка. Вода: 20 л/дка.

Цикория - полско производство

Фаза: При наличие на достатъчно листна маса (4-6 листа). При нужда повторение след 14 дни. Не се прилага един месец преди беритба! Норма на приложение 100-200 мл/дка. Вода: 20 л/дка.

Пасища и ливади

Фаза: През пролетта при възстановяване на вегетацията. При нужда повторение след 14 дни. Не се прилага на пасища ползвани от овце! Норма на приложение: 200 мл/дка. Вода: 20 л/дка.

Производство на закрито (парници, оранжерии)

Фазите на приложение са същите, като при полско производство. Нормата на приложение: Максимална концентрация - 0.05 л/100 л вода.  Максимално количество вода 100 л/дка. Не се прилага последният месец преди прибиране на реколтата!

Третиране на семена:

Зърнени култури - 1-3 л/тон семена (100-300 мл/100 кг семена).

Фертигация със системата за капково напояване:

 За един сезон - 100-500 мл/дка с фертигация през капковото напояване. Разредете в достатъчно вода. Вкарайте тора за 30-60 минути, за да се осигури равномерно приложение на полето. След това промийте системата за напояване с чиста вода, за достатъчно време, така че да се почистят маркучите и капкообразувателите.

Съхранение: В сухи и чисти складови помещения, недопускащи пряко слънчево нагряване.

Срок на годност: 2 години след датата на производство.

Партида и дата на производство: според маркировката на опаковката.

Производител: Yara UK Pocklington.

Прочетете листа за безопасност.

 

K+S KALI GmbH

AGROLOGICAL DYNAMICS PROSERPINA SL

ICL Fertilizers
 
   

YaraVita | КВС Агро България YaraVita | КВС Агро България,торове, торене, калиеви торове, почвени торове, кристалон, калиев сулфат, патенткали, водоразтворими торове, растителна защита, препарати, калиев нитрат, магнезиев нитрат, фосфорни торове, npk, хидро, квс агро, кали енд залц, микроелементи, лабин, магнезиеви торове, азотни торове, комбинирани торове, смесени торове, семена, зеленчукови семена, торове за зеленчуци, оранжерия, агро, Syngenta, S&G flowers, семена за цветя, резници, разсад, разсади, синджента, impatiens, cyclamen, petunia, verbena, pelargonium, импатиенс, циклами, петуния, вербена, пеларгониум КВС Агро България