YaraVita BRASSITREL PRO

 
 
 

Специализиран листен тор за маслодайните култури – рапица, слънчоглед и др. ЕО тор.

 
16,00 лв / л
Цените са без ДДС.
 

Брошура


Сертификат


Лист за безопасност

 
 
 
 

Специализиран листен тор за маслодайни култури - рапица, слънчоглед и други. ЕО тор.

Предимства на специализираният листен тор YaraVita BRASSITREL PRO:

 • Листният тор YaraVita BRASSITREL PRO е уникален. За неговото производство са използвани суровини с качеството и чистотата изисквани за хранителната и фармацевтичната промишленост.
 • Аджувантите и повърхностно активните вещества в листният тор YaraVita BRASSITREL PRO подобряват усвояването на хранителните вещества от растенията и равномерното им разпределение върху повърхността на листата.
 • Прилепителителите подобряват задържането на листният тор YaraVita BRASSITREL PRO.
 • Емулгаторите подобряват разтворимостта на листният тор YaraVita BRASSITREL PRO и стабилността на разтвора.
 • Специално подбраният и стриктно контролиран размер на частиците в YaraVita BRASSITREL PRO ни дава бърз ефект, който е комбиниран и с продължително действие. Тази иновация намалява нуждата от многобройни приложения, което спестява на земеделците време и пари.
 • Смесим с повечето торове и продукти за растителна защита. За повече информация посетете www.tankmix.com
 • YaraVita BRASSITREL PRO е специално формулиран, така, че да бъде максимално безопасен за земеделските култури. Това ни дава сигурност, че приложението му няма да навреди на земеделските култури и да намали цената на продукцията. 

           Рапица - Роля на хранителните елементи съдържащи се в YaraVita
           Brassitrel Pro:

 • Азотът (N) и магнезият (Mg) в YaraVita BRASSITREL PRO подобряват фотосинтезата и повишават добива на рапицата. 
 • Липсата на бор (B) при рапицата води до забавен растеж, формиране на по-малък брой шушулки и по-нисък добив. Приложението му при рапицата е стандарт за висок добив и качество.
 • Недостигът на манган (Mn) при рапицата води до забавяне на цъфтежа и формирането на шушулките. Като резултат добивът намалява, а съдържанието на рапично олио е ниско. 
 • Недостигът на молибден (Mo) при рапицата, води до намален брой разклонения на стъблото, по-малко шушулки и семена, теглото на семената е намалено, което значително намалява добива.

  Слънчоглед - Роля на хранителните елементи съдържащи се в YaraVita BRASSITREL PRO:
 • Роля на калцият (Ca) при слънчогледа

Калцият е необходим за здрави и жизнени растения с добре развита коренова система. Недостигът на калций (Ca) води до по-слаби растения чувствителни на болести и на неблагоприятни климатични условия, податливи на полягане и в резултат до по-нисък добив.

 •  Роля на магнезия (Mg) при слънчогледа

Магнезият има важна роля за дишането, фотосинтезата усвояването на фосфора от слънчогледа. При недостиг на магнезий (Mg) растенията остават дребни. Торенето с магнезий подобрява растежа, увеличава добива, качеството и съдържанието на олио в семената на слънчогледа.

 • Роля на бора (B) при слънчогледа

Борът (B) има важна роля за растежа на младите тъкани на слънчогледа, формирането на полена и развитието на семената. За да имаме пълни пити и семена и здрави слънчогледови пити на здрави стъбла трябва да прилагаме
YaraVita BRASSITREL PRO. Приложението на YaraVita BRASSITREL PRO подобрява усвояването на хранителните вещества азот и сяра.

 • Роля на мангана (Mn) при слънчогледа

Манганът (Mn) участва във фотосинтезата, част е от протеините, важен компонент на ензими, има роля в усвояването на нитратите. Недостигът на (Mn) е по-сериозен при песъчливи почви, такива с много органично вещество, високо рН, студени влажни периоди и варуване. Приложението на YaraVita BRASSITREL PRO увеличава устойчивостта на растенията на неблагоприятни условия.

 • Роля на молибдена (Mo) при слънчогледа

Молибденът (Mo) е жизненоважен за усвояване на азота от слънчогледа, той е част от ензимите – нитрогеназа и нитрат редуктаза. При ниско рН на почвата има голям дефицит на молибден (Mo) за слънчогледовите растения. Приложението на YaraVita BRASSITREL PRO увеличава добива.

Съдържание:

Азот (N) [Амиден азот] 6,9% w/v - 69 г/л

Магнезиев оксид (MgO) 11,6% w/v - 116 г/л

Бор (B) 6% w/v - 60 г/л

Манган (Mn) 7% w/v - 70 г/л

Молибден (Mo) 0,4% w/v - 4 г/л

* YaraVita™ BRASSITREL™ PRO съдържа и CaO 8,9 % w/v – 89 г/л, но той не се декларира в етикета, заради стриктното спазване на регламент 2003/2003 ЕС Съдържа аджуванти, прилепители, повърхностно активни вещества и емулгатори

Приложение на YaraVita BRASSITREL PRO:

1.Рапица.

Фази от образуване на розетката до начало на цъфтеж. При нужда може да се повтори през интервал от 10-14 дни. Може да се ползва и във фазата на образуване на шушулките.

Доза: 100-400 мл/дка.

Вода: 5-20 л/дка.

2.Слънчоглед.

От няколко листа до бутонизация.

Доза: 100-300 мл/дка 
         

3.Зеле, карфиол, броколи, брюкселско зеле, къдраво зеле и зеле калабрезе.

1-2 пъти през вегетацията. Фаза от рано през вегетацията, при наличие на достатъчно листна маса (4-6 листа) до един месец преди прибиране на реколтата. При нужда повторение през 10-14 дни.

Доза: 100-400 мл/дка  

Вода: 20 л/дка

4.Аспержи (аспарагус).

1-2 пъти през вегетацията, през интервал 10-14 дни.

Доза: 200-300 мл/дка.

Вода: 20 л/дка.

5.Бобови: фасул, соя, нахут, леща и грах.

Фаза от достатъчно листна маса за пръскане в началото на вегетацията (4-6 лист) до един месец преди прибиране на реколтата. При нужда повторение през интервал от 10-14 дни. Не пръскайте по време на цъфтеж.

Доза: 200-400 мл/дка.

Вода: 20 л/дка.

6.Моркови.

1-2 пъти през вегетацията, през интервал от 14 дни. Първо приложение във фаза височина 15 см.

Доза: 100-300 мл/дка.

Вода: 20 л/дка.

7.Фуражно цвекло и захарно цвекло.

Във фаза рано през вегетацията (4-6 лист). При нужда повторение през период от 10-14 дни.

Доза: 200-400 мл/дка.

Вода: 20 л/дка.

8.Праз.

Във фаза 2 седмици след разсаждане или при директна сеитба, когато растенията достигнат височина 15 см. При нужда повторение през период от 10-14 дни.

Доза: 200-300 мл/дка.

Вода: 20 л/дка.

9.Марули (салати) - полско производство.

Фаза от рано през вегетацията (4-6 лист) до един месец преди прибиране на реколтата. При нужда повторение през период от 10-14 дни.

Доза: 200-400 мл/дка.

Вода: 20 л/дка.

10.Лен за (семена и влакно).

Фаза рано през вегетацията при височина на културата 15 см. При нужда повторение през 10-14 дни.

Доза: 200-300 мл/дка.

Вода: 20 л/дка.

11.Царевица.

Фаза достатъчно листна маса (4-8 лист).

Доза: 200-300 мл/дка.

Вода: 20 л/дка.

12.Лук.

Едно или две приложения във фаза в началото на вегетацията при наличие на достатъчно листна маса (5-6 листа), през период от 14 дни.

Доза: 200-300 мл/дка.

Вода: 20 л/дка.

13.Картофи.

Фаза една седмица след 100 % поникване на картофите, при нужда повторение след 10-14 дни. Пръсканията трябва да приключат един месец преди прибиране на реколтата.

Доза: 200-300 мл/дка.

Вода: 20 л/дка.

14.Тикви  и тиквички - полско производство.

Фаза 1-2 приложения във фаза начало на вегетацията (4-6 лист), при нужда повторение след 10-14 дни.

Доза: 200-300 мл/дка.

Вода: 20-50 л/дка.

15.Спанак (полско производство).

Фаза в началото на вечетацията, при наличие на достатъчно листна маса (4-6 листа), при нужда повторение през период от 10-14 дни. Пръсканията трябва да приключат един месец преди прибиране на реколтата

Доза: 200-400 мл/дка.

Вода: 20 л/дка.

16.Зърнени култури.

Фаза от 2 листа до първи видим възел (Zadoks G.S. 12 до 31). 

Доза: 200-300 мл/дка.

Вода: 20 л/дка.

17.Репи, репички и брюква (полско производство).

1-2 пъти през вегетацията. Фаза от рано през вегетацията, при наличие на достатъчно листна маса (4-6 листа) до един месец преди прибиране на реколтата. При нужда повторение през 10-14 дни.

Доза: 100-400 мл/дка  

Вода: 20 л/дка

18.Люцерна.

Фаза колкото се може по-рано в началото на сезона, при наличие на достатъчно листна маса за пръскане. При нужда повтаряйте през интервали от 10-14 дни, до един месец преди коситбата. Не се пръска 30 дена преди прибирането на реколтата.

Доза: 100-400 мл/дка.

Вода: 20 л/дка.

19.Бадеми.

Фаза от събуждане/набъбване на пъпките до подготовка за цъфтеж. не се пръска по време на цъфтеж. Второ пръскане след прибиране на реколтата преди листопада.

Доза: 100-300 мл/дка.

Вода: 50-100 л/дка.

20.Ябълки и круши.

Фаза от събуждане/набъбване на пъпките до подготовка за цъфтеж. не се пръска по време на цъфтеж. Второ пръскане след прибиране на реколтата преди листопада.

Доза: 100-300 мл/дка.

Вода: 50-100 л/дка.

21.Кайсии.

Фаза от събуждане/набъбване на пъпките до подготовка за цъфтеж. не се пръска по време на цъфтеж. Второ пръскане след прибиране на реколтата преди листопада.

Доза: 100-300 мл/дка.

Вода: 50-100 л/дка.

22.Череши.

Фаза от събуждане/набъбване на пъпките до подготовка за цъфтеж. не се пръска по време на цъфтеж. Второ пръскане след прибиране на реколтата преди листопада.

Доза: 100-300 мл/дка.

Вода: 50-100 л/дка.

23.Нектарини.

Фаза от събуждане/набъбване на пъпките до подготовка за цъфтеж. не се пръска по време на цъфтеж. Второ пръскане след прибиране на реколтата преди листопада.

Доза: 100-300 мл/дка.

Вода: 50-100 л/дка.

24.Целина.

Фаза 4-6 листа. Повторение при нужда след 10-14 дни.

Доза: 100-300 мл/дка.

Вода: 20 л/дка.

25.Чесън.

Фаза при наличие на достатъчно листна маса (6 листа). Повторение при нужда след 10-14 дни.

Доза: 100-300 мл/дка.

Вода: 20 л/дка.

26.Праз.

Фаза две седмици след разсаждане, а при директна сеитба при достигане на височина 15 см. При нужда още 1-2 повторения, през период от 10-14 дни.

Доза: 100-300 мл/дка.

Вода: 20 л/дка.

 27.Лозя - винени и десертни.

Две предцъфтежни пръскания, през интервал от 10-14 дни. При нужда още 1-2 приложения, през интервал от 10-14 дни, във фаза образуване на зърната на гроздовете и начало на зреене. Последно пръскане след прибиране на реколтата преди листопада.

Доза: 100-300 мл/дка.

Вода: 20-50 л/дка.

28.Лупина.

Фаза в началото на сезона (4-6 листа). При нужда 1-2 повторения през интервал от 10-14 дни.

Доза: 100-300 мл/дка.

Вода: 20 л/дка.

29.Праскови.

Фаза от събуждане/набъбване на пъпките до подготовка за цъфтеж. не се пръска по време на цъфтеж. Второ пръскане след прибиране на реколтата преди листопада.

Доза: 100-300 мл/дка.

Вода: 50-100 л/дка.

30.Сливи.

Фаза от събуждане/набъбване на пъпките до подготовка за цъфтеж. не се пръска по време на цъфтеж. Второ пръскане след прибиране на реколтата преди листопада.

Доза: 100-300 мл/дка.

Вода: 50-100 л/дка.

31.Мак.

Едно до три приложения, през интервали от 10-14 дни, от наличие на достатъчно листна маса за пръскане до начало на цъфтежа.

Доза: 100-300 мл/дка.

Вода: 50-100 л/дка.

32.Ягоди - полско производство.

Фаза първо поява на нов растеж през пролетта и второ до начало на цъфтеж. Между пръсканията трябва да има интервал от 10-14 дни. Не се пръска по време на цъфтеж.

Доза: 100-300 мл/дка.

Вода: 20 л/дка.

33.Домати - полско производство.

Фаза 4-6 листа. При нужда повторения през 10-14 дни. Последно пръскане предцъфтежно. Не пръскайте по време на цъфтеж.

Доза: 100-300 мл/дка.

Вода: 20-50 л/дка.

34.Етерично-маслени култури: роза, лавандула и др.

Във фазите на активен растеж, при наличие на достатъчно листна маса. Не пръскайте по време на цъфтеж.

Доза: 100-200 мл/дка.

Вода: 20-50 л/дка.

Съхранение: В сухи и чисти складови помещения, недопускащи пряко слънчево нагряване.

Срок на годност: 2 години след датата на производство.

Партида и дата на производство: според маркировката на опаковката.

Производител: Yara UK Pocklington.

  Прочетете листа за безопасност.

 

K+S KALI GmbH

AGROLOGICAL DYNAMICS PROSERPINA SL

ICL Fertilizers
 
   

YaraVita | КВС Агро България YaraVita | КВС Агро България,торове, торене, калиеви торове, почвени торове, кристалон, калиев сулфат, патенткали, водоразтворими торове, растителна защита, препарати, калиев нитрат, магнезиев нитрат, фосфорни торове, npk, хидро, квс агро, кали енд залц, микроелементи, лабин, магнезиеви торове, азотни торове, комбинирани торове, смесени торове, семена, зеленчукови семена, торове за зеленчуци, оранжерия, агро, Syngenta, S&G flowers, семена за цветя, резници, разсад, разсади, синджента, impatiens, cyclamen, petunia, verbena, pelargonium, импатиенс, циклами, петуния, вербена, пеларгониум КВС Агро България